Cultio

vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové

Cultio

Cultio je soukromá instituce poskytující vzdělávací programy a kurzy v současné době zejména v oblasti arteterapie a artefiletiky.

Instituce je akreditována MŠMT ČR pod č. j. MSMT-405/2018-1 k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. Instituce získala garanci odborné úrovně kurzů také od České arteterapeutické asociace. Vzdělávací programy jsou konzultovány v pravidelné odborné supervizi u externího supervizora.

Cílem vzdělávacích akcí je prohlubování odborných znalostí a dovedností účastníků v oblasti arteterapie a artefiletiky. Kurzy jsou sebezkušenostní, tj. zahrnují individuální prožitkový aspekt, umělecké aktivity, proces tvorby a jeho reflexi, na kterých se podílí všichni účastníci osobně. Kurzy však nejsou koncipovány jako systematická psychoterapie.

Na vzdělávací akce se mohou přihlásit pracující v oblasti pomáhajících profesí (ve zdravotnických, sociálních a výchovně-vzdělávacích službách), studenti humanitních oborů, ale také ostatní, kteří se zajímají o osobní seberozvoj.

Instituce je vedena PhDr. Marianou Štefančíkovou, Ph.D. Profesní údaje a další informace jsou uvedeny v samostatném odkazu na těchto stránkách.

V současné době jsou institucí Cultio provozovány následující vzdělávací programy:

Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii – vzdělávací program DVPP

Psychologický výklad pohádek

Kurz imaginativních technik

Novinky

14. ledna 2018

Příjem přihlášek do Systematického dvouletého kurzu artefiletiky a arteterapie končí 28.února 2018

14. ledna 2018

Termíny kurzu imaginací v roce 2018: 9.-11.březen, 20.-22.duben, 18.- 20.květen

14. ledna 2018

Termíny pro kurz Psychologický výklad pohádek v roce 2018: 14.-15.květen, 4.-5.červen, 11.-12.červen

14. ledna 2018

Připravujeme kazuistický seminář ve středu 30.5.2018

14. ledna 2018

Připravujeme přednášku na téma: Projektivní techniky v arteterapii v pondělí 21.5.2018

3. září 2012

Byly spuštěny nové stránky.

© Cultio.cz, Mariana Štefančíková