Cultio

vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové

Cultio

Cultio je soukromá instituce poskytující vzdělávací programy a kurzy v současné době zejména v oblasti arteterapie a artefiletiky.

Instituce je akreditována MŠMT ČR pod č. j. 12101/2008-25 k provádění vzdělávacích programů pro účely zákona č. 563/2004 Sb. Instituce získala garanci odborné úrovně kurzů také od České arteterapeutické asociace. Vzdělávací programy jsou konzultovány v pravidelné odborné supervizi u externího supervizora.

Cílem vzdělávacích akcí je prohlubování odborných znalostí a dovedností účastníků v oblasti arteterapie a artefiletiky. Kurzy jsou sebezkušenostní, tj. zahrnují individuální prožitkový aspekt, umělecké aktivity, proces tvorby a jeho reflexi, na kterých se podílí všichni účastníci osobně. Kurzy však nejsou koncipovány jako systematická psychoterapie.

Na vzdělávací akce se mohou přihlásit pracující v oblasti pomáhajících profesí (ve zdravotnických, sociálních a výchovně-vzdělávacích službách), studenti humanitních oborů, ale také ostatní, kteří se zajímají o osobní seberozvoj.

Instituce je vedena PhDr. Marianou Štefančíkovou, Ph.D. Profesní údaje a další informace jsou uvedeny v samostatném odkazu na těchto stránkách.

V současné době jsou institucí Cultio provozovány následující vzdělávací programy:

Systematický dvouletý kurz v artefiletice a arteterapii – vzdělávací program DVPP

Arteterapie a Artefiletika v Hradci Králové

Kurz imaginativních technik

Novinky

3. září 2012

Byly spuštěny nové stránky.

© Cultio.cz, Mariana Štefančíková