Cultio

vzdělávací instituce Mariany Štefančíkové

Zřizovatel instituce

PhDr. Mariana Štefančíková, Ph.D. - Profesní životopis:

vzdělání:

PhDr. Mariana Štefančíková
r.2010ukončení doktorandského studia na katedře psychologie FF UP Olomouc
(školitel: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.)
r.2012ukončení postgraduálního studia na katedře výtvarné výchovy PedF UK Praha
(školitel: Doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.)
r.2000rigorózní zkouška (PhDr.) na FF UK v Praze
r.1998 - 2002studium na JčU České Budějovice, obor arteterapie
r.1994ukončeno studium na FF UK v Praze, obor psychologie
r.1987ukončeno studium oboru restaurátorství malby na SUPŠ v Košicích
r.1985ukončeno studium oboru propagačního výtvarnictví na SUPŠ v Košicích

kurzy, výcviky, atestace:

r.2007absolvování kurzu „Úvod do řízení a supervize“ ve sdruž. Remedium Praha
r.2004absolvování kurzu „Projektivní práce s loutkou“ u Mgr.B.Kolínové
r.2002ukončen systematický komplexní výcvik v dynamické skupinové psychoterapii a arteterapii vedený SUR a ČAA (akreditace MŠMT r. 1999 a ČPS r. 2000)
r.1999zkouška na IPVZ pod ČR MZ ČR k získání funkční specializace
r.1998atestace na IPVZ pod MZ v oboru klinický psycholog
r.1997absolvování kurzu v transakční analýze u PhDr.H.Mačasové
r.1997absolvování kurzu “Základy arteterapie” u PhDr.Z.Petrželky
r.1997absolvování kurzu “Imaginativní metody I., II., III., a IV.” u PhDr.S.Morávka
r.1996ukončen systematický komplexní výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (Institut KBT)
r.1994absolvování arteterapeutického kurzu “Barvy v arteterapii” u Beate Albrich

praxe:

od r.2005odb. asistent a psycholog na LF UK Hradec Králové
r.1994 - 2005arteterapeut, psychoterapeut a klinický psycholog pro diagnostiku v Denním psychoterapeutickém sanatoriu “Ondřejov” (plný úvazek)
od r.1998spolupráce s obč.sdruž. Green Doors a BAOBAB pro rehabilitaci psychicky nemocných v Praze (arteterapie)
r.1993 - 97arteterapeut, vychovatel a psycholog v Dětském centru Diakonie pro děti s kombinovanými vadami (speciální školské zařízení)
r.1992 - 93pracovní terapeut (posléze ved.rehabil.dílen) v obč.sdruž. DUHA pro integraci osob s mentálním postižením

lektorská činnost:

od r.2008volitelný předmět Základy arteterapie na katedře psychologie FSS MU Brno
od r.2007vytvoření programu, vedení kurzu a získání akreditace na MŠMT ČR a garance Asociace výtvarných pedagogů a České arteterapeutické asociace pro Systematický dvouletý kurz arteterapie a artefiletiky – vzdělávací program DVPP
od r.2005spolupráce na vytvoření a vedení dvouletého kurzu arteterapie s Bc.M.Huptychem v Praze (akreditace MŠMT)
od r.2004pořádání vzdělávacích kurzů v oboru arteterapie a artefiletiky v Liberci a Hradci Králové
od r.2001výběrový seminář arteterapie-artefiletika a další přednášková činnost na katedře psychologie FF UK Praha

zahraniční stáž:

r.2008 a 2009Global Initiative on Psychiatry, Dushanbe, Tajikistan
r.2000University of Pedagogic Art, St. Petersburg, Russia

publikace:

Bažantová, M. (2010) Symbolika pohádek a její projektivní využití v arteterapii psychóz. Disertační práce. Olomouc: Univerzita Palackého
Bažantová, M. (2010) Expresivní terapie – Arteterapie, in: Vybíral, Z., Roubal, J., eds. (2010) Současná psychoterapie. Praha: Portál, s. 514-518

rozhovory:

r.2023Český rozhlas Dvojka - Mistrovský kurz 18.5.2023

Novinky

15.prosince 2023

Výběrové řízení do Systematického kurz arteterapie proběhne 20.1.2024

15.prosince 2023

Příjem přihlášek do Systematického kurz arteterapie končí 18.1.2024

12.listopad 2023

Kurz - Psychologický výklad pohádek proběhne ve dnech 1. - 3. 12. 2023

© Cultio.cz, Mariana Štefančíková